تعداد بازدید از صفحه:

432

تولد:

ملیت:

بهرام فرزام

بهرام فرزام در آثاری همچون فیلمهای "جایزه"، "مقصد" و سریالهای "آتش سرد"، "آنتن"، "خوب بد جلف: رادیواکتیو"، "هیولا"، "سایه تنهایی" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (8)