نام:

علی فرجی

تعداد بازدید از صفحه:

127

تولد:

ملیت:

علی فرجی

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)