تعداد بازدید از صفحه:

210

تولد:

ملیت:

علی رضایی

علی رضایی در آثاری همچون فیلمهای "خودزنی"، "سایه بر خورشید"، "فرشته ها با هم می آیند" و سریال "حیثیت گمشده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

علی رضایی همچنین در فیلم کوتاه "لطفا یک کارگر ساده" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)

بازیگری (سریال) (1)