تعداد بازدید از صفحه:

431

تولد:

ملیت:

یگانه رضایی

یگانه رضایی در آثاری همچون فیلمهای "ناخواسته"، "فرشته ها با هم می آیند" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)