تعداد بازدید از صفحه:

396

تولد:

ملیت:

شاهین فرقانی

شاهین فرقانی در آثاری همچون فیلمهای "آقای عزیز"، "سگ های پوشالی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)