تعداد بازدید از صفحه:

168

تولد:

ملیت:

فریده گل محمدی

فریده گل محمدی در آثاری همچون فیلمهای "بی رویا"، "ماحی" ، "زندگی جای دیگریست"، "چهارشنبه" و سریالهای "بازپرس"، "قلب یخی (فصل سوم)" به عنوان بازیگر جضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (2)