تولد:

ملیت:

سودا عبدالله زاده

بازیگر

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)