تعداد بازدید از صفحه:

243

تولد:

ملیت:

سید محسن نبوی

سید محسن نبوی در آثاری همچون فیلم "اخراجیها " به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)