تعداد بازدید از صفحه:

491

تولد:

ملیت:

سید محسن نبوی

بازیگر

سید محسن نبوی در آثاری همچون فیلمهای "زهره ترک"، "سلام نابغه"، "اخراجیها" و سریال "دایره تردید" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (2)