تعداد بازدید از صفحه:

131

تولد:

ملیت:

امید مهدی صفت

بازیگر

امید مهدی صفت در آثاری همچون فیلم "بوفالو" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)