تولد:

ملیت:

محمد حسین زاده

بازیگر

محمد حسین زاده در آثاری همچون فیلمهای "حکم تجدیدنظر"، "لب دریا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)