تعداد بازدید از صفحه:

113

تولد:

ملیت:

فریده اسماعیلی

بازیگر

فریده اسماعیلی در آثاری همچون فیلم "بهمن" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

بهمن

1393

سریال ها (0)

کارگردانی (0)