تعداد بازدید از صفحه:

145

تولد:

ملیت:

رضا زنده جا

بازیگر

رضا زنده جا در آثاری همچون فیلم "آخر خط" و نمایش "پارانوید" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

رضا زنده جا همچنین کارگردانی فیلم "درست همین ده روز پیش" را نیز برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (1)