تولد:

ملیت:

رضا زنده جا

بازیگر

رضا زنده جا در آثاری همچون فیلم "آخر خط" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)