تولد:

ملیت:

مجتبی توانا

کارگردان

مجتبی توانا کارگردانی آثاری همچون فیلم "آخر خط" را برعهده داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (1)