تولد:

ملیت:

امیدرضا خیرخواه

کارگردان

امیدرضا خیرخواه کارگردانی آثاری همچون فیلم "مرگ قاصدک" را برعهده داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (1)