تعداد بازدید از صفحه:

169

تولد:

ملیت:

امیدرضا خیرخواه

کارگردان

امیدرضا خیرخواه کارگردانی آثاری همچون فیلم "مرگ قاصدک" را برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (1)