تولد:

ملیت:

ابوالقاسم یزدانی

بازیگر

ابوالقاسم یزدانی در آثاری همچون فیلم "انار" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

انار

1397

سریال ها (0)

کارگردانی (0)