تولد:

ملیت:

مهدی نقی زاده

بازیگر

مهدی نقی زاده در آثاری همچون فیلم "انار" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

انار

1397

سریال ها (0)

کارگردانی (0)