تعداد بازدید از صفحه:

208

تولد:

ملیت:

مرضیه سادات صابری

مرضیه سادات صابری در آثاری همچون فیلم "انار" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

انار

1397