تعداد بازدید از صفحه:

227

تولد:

ملیت:

سیامک زین الدینی

بازیگر | کارگردان

سیامک زین الدینی کارگردانی آثاری همچون نمایشهای "فیگوراتیو مرگ"، "بوفالوی آمریکایی" را برعهده داشته است.

سیامک زین الدینی همچنین در فیلم "اتاقک گلی" و نمایشهای "فیگوراتیو مرگ"، "بوفالوی آمریکایی"، "کجایی ابراهیم"، "خاطرات فیات تابستان 59" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (6)

کارگردان (2)