تعداد بازدید از صفحه:

256

تولد:

ملیت:

فردین احمدی

بازیگر

فردین احمدی در آثاری همچون فیلم "یک دزدی عاشقانه" و سریالهای "سنجرخان"، "دندون طلا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)