تولد:

ملیت:

سپیده دهقان

بازیگر

سپیده دهقان در آثاری همچون سریالهای "برف بی صدا می بارد"، "روزی روزگاری مریخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)