تعداد بازدید از صفحه:

217

تولد:

ملیت:

شهنام فرهادیان

شهنام فرهادیان در آثاری همچون فیلم "" به عنوان بازیگر حضور داشته ست.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)