تعداد بازدید از صفحه:

851

تولد:

ملیت:

یزدان کوکبی صبا

بازیگر

یزدان کوکبی صبا در آثاری همچون فیلمهای "پیتوک"، "بی مادر"، "پدر آن دیگری" و سریالهای "افعی تهران"، "شریک جرم"، "دیو و ماه پیشونی"، "همگناه"، "خندیل" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

یزدان کوکبی صبا در آثاری همچون فیلمهای کوتاه "سوربز"، "مثل بچه آدم" و نمایش "غول نخودفرنگی" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (6)

بازیگری (سریال) (5)