تعداد بازدید از صفحه:

494

تولد:

ملیت:

یزدان کوکبی صبا

بازیگر

یزدان کوکبی صبا در آثاری همچون فیلم "پدر آن دیگری" و سریالهای "دیو و ماه پیشونی"، "همگناه"، "خندیل" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

یزدان کوکبی صبا در آثاری همچون فیلم کوتاه "مثل بچه آدم" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (3)