تولد:

ملیت:

رضا صادقی

فیلموگرافی (0)

سریال ها (1)

یاغی

1401

کارگردانی (0)