تعداد بازدید از صفحه:

189

تولد:

ملیت:

مهناز آبادیان

بازیگر

مهناز آبادیان در آثاری همچون فیلمهای "مسافر بهشت"، "فیلمسازان کوچک" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)