تعداد بازدید از صفحه:

342

تولد:

ملیت:

مسعود اشجعی

کارگردان

مسعود اشجعی کارگردانی آثاری همچون فیلم "دکتر جیم و آقای واو" را برعهده داشته است.

کارگردان (1)