تعداد بازدید از صفحه:

279

تولد:

ملیت:

سعید پوریا

سعید پوریا در آثاری همچون فیلمهای "تو این خونه چه خبره"، "سلام زندگی"، "آقای بازیگر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)