تعداد بازدید از صفحه:

464

تولد:

ملیت:

ملیکا ایران نژاد

بازیگر

ملیکا ایران نژاد در آثاری همچون سریالهای "یاغی"، "بی گناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)