تولد:

ملیت:

ایمان نوری زاد

کارگردان

ایمان نوری زاد کارگردانی آثاری همچون فیلم کوتاه "غره" را بر عهده داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (1)